Mekaniikka­­suunnittelu

Mekaniikkasuunnittelu on Entopin ydinosaamista. Tarkalla suunnittelulla ja yksityiskohtaisella dokumentoinnilla varmistamme onnistuneen lopputuloksen.

Tekninen laskenta

Asiantuntijoidemme laaja kokemus eri teollisuudenaloilta antaa arvokasta näkemystä erilaisista haasteista ja niiden ratkaisuista. Tutustu tarkemmin.

Tuotekehitys

Tuotekehityspalvelumme kattavat kehitysprosessin kaikki osa-alueet konseptoinnista tuotteistukseen. Meillä on laaja kokemus eri teollisuuden aloilta.

Koneturvallisuus

Koneturvallisuus-palveluidemme avulla saamme koneiden ja tuotantolinjojen turvallisuustason vastaamaan voimassa olevia vaatimuksia.  

Vastuullisuus

HYVIN SUUNNITELTU ON LUPAUS PAREMMASTA TULEVAISUUDESTA 

Parempi tulevaisuus rakennetaan yksityiskohdista, joista me suunnittelemme toimivia, tehokkaita ja kestäviä. Luomme asiakkaillemme ratkaisuja, jotka vähentävät päästöjä, säästävät resursseja, pidentävät tuotteiden elinkaarta ja edistävät sekä ihmisille että ympäristölle parempaa tulevaisuutta. Olemme osa ketjua, jossa jokaisella kestävällä ratkaisulla on tehtävänsä.   ​ 

Kimmo Määttänen, Entop Oy

Tämä on vastuullisuuslupauksemme, jonka annoimme syksyllä 2023 toteutettuamme Entopin ensimmäisen vastuullisuusohjelman.  Tiedämme, että 80 % tuotteen ympäristövaikutuksista määritellään jo sen suunnitteluvaiheessa. Juuri me voimme siis vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka kestäviä suunnittelemamme tuotteet ovat.  

Tiedämme myös, että ilmastonmuutos ja kestämätön luonnonvarojen käyttö ovat globaaleja uhkia koko yhteiskunnalle. Energia- ja ympäristöresurssien riittävyys näkyvät näkyy merkittävällä tavalla myös  Entopin liiketoimintaympäristössä. Erityisesti energiamurros ja vaihtoehtoiset energiamuodot läpäisevät markkinat ja koko teollisen toimialan. ​ 

Vastuullisuusohjelmalla haluamme varmistaa, että voimme omalta osaltamme olla ratkaisemassa ongelmia ja vastaamassa haasteisiin. Niin ikään haluamme, toimintamme tavoitteet ovat selkeitä ja ohjaavat kaikkea toimintaamme. Vastuullisuusohjelma nojaa kansainvälisiin kestävän kehityksen standardeihin. Ohjelmassa valitut painopisteet tukevat osaltaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä huomioivat GRI-raportoinnin standardit. Vastuullisuusohjelman toteutti Think Further Oy, joka on osa Virnex Groupia.​ 

Tällä sivulla pääset tutustumaan vastuullisuutemme painopisteisiin ja ohjelmaamme. 

Näin Entopin vastuullisuusohjelma tehtiin 

Ensimmäisessä vaiheessa arvioimme vastuullisuutta Entopin liiketoimintaan vaikuttavien keskeisten markkinamurrosten ja megatrendien kautta. Huomioimme myös avainsidosryhmiemme vastuullisuusodotukset sekä tarkastelimme yrityksemme omaa toimintaa ympäristö-, sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden näkökulmista.​

Näin rakentui käsitys meille olennaisista teemoista, jotka ovat vastuullisuusohjelmamme ydin. Vastuullisuusohjelma tukee yrityksemme strategisia tavoitteita sen toteuttaminen mahdollistaa entistä paremman liiketoiminnan toteuttamisen.​ 

Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita​

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on luotu kirittämään valtioita, päättäjiä ja yrityksiä kaikilla sektoreilla tekemään kansainvälisesti entistä kestävämpiä ratkaisuja ja torjumaan yhdessä sekä ilmaston lämpenemistä että luontokatoa.​

Kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17 ja niistä jokainen sisältää useita erilaisia alatavoitteita. Tavoitteita sovelletaan erilaisissa organisaatioissa eri toimialoilla ja ne menevät usein myös toistensa kanssa limittäin.​

Valitsimme tähän vastuullisuusohjelmaan kestävän kehityksen tavoitteista Entopin toiminnalle olennaisimmat ja tärkeimmät.​

(Lähde: https://www.ykliitto.fi/julkaisut/kestavan-kehityksen-tavoitteet-agenda2030)​

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet esitettynä kuvakkeina

Entopin vastuullisuuden painopisteet 

Kestävä organisaatio 

Kestävyys on meille itsestäänselvyys, kun suunnittelemme ratkaisuja asiakkaillemme. Kestävyys on meille kuitenkin myös arvo, jota toteutamme organisaatiomme kaikessa toiminnassa ja ajattelussa. Haluamme olla organisaatio, jonka hyvinvointi näkyy asiakkaillemme asti.

Uskomalla prosessiin, tukemalla rakentavaa sosiaalista kanssakäymistä ja johtamalla kestävää työelämää, varmistamme kulttuurin, jossa voidaan hyvin ja viihdytään.

Hyvällä johtamisella kannustamme koko organisaatiota ratkaisemaan yhteistä haastetta: kaikille parempaa tulevaisuutta.

Asiakkaan ymmärtäminen 

Meidän tehtävämme on edistää asiakkaidemme vastuullisuutta. Tuntemalla asiakkaan liiketoiminnan, kulttuurin ja arvot sekä ymmärtämällä liiketoiminnan tarpeita, voimme parhaiten tarjota ratkaisuja, jotka tekevät asiakkaan tuotteista ja palveluista kestävämpiä.

Siksi emme suunnittele ratkaisuja asiakkaillemme vaan yhdessä asiakkaittemme kanssa. Siten voimme parhaiten luoda kestäviä tuotteita ja ratkaisuja, joiden arvo kasvaa osana kokonaisuutta.

Resurssien tehokas käyttö

Merkittävä osa toiminnan tehokkuudesta ratkaistaan tuotteen suunnitteluvaiheessa. Siksi meillä on merkittävä rooli asiakkaidemme valmistamien laitteiden kestävyydessä ja ympäristöystävällisyydessä.

Suunnittelemme ratkaisuja, jotka ovat pitkäikäisiä ja huollettavia, vähentävät ilmastopäästöjä, ovat energia- ja materiaalitehokkaita, etsivät uusia hyötyjä kiertotaloudesta ja digitaalisuudesta sekä huomioivat komponenttien saatavuuden mahdollisimman läheltä. Resurssien tehokkaalla käytöllä säästämme luontoa, ympäristöä ja kustannuksia.

Paras osaaminen

Me haluamme luoda parhaita ratkaisuja asiakkaillemme. Siksi me tarvitsemme osaajia, jotka haluavat muuttaa maailmaa.

Olemme työpaikka, joka tarjoaa parhaat edellytykset kehittää osaamista, luoda rohkeasti uutta ja kyseenalaistaa vanha.

Turvallinen ilmapiiri ja yhteisön tuki, mahdollisuus kouluttautua, innostua ja hankkia ketterästi uutta tietoa sekä modernit työvälineet ja -tilat varmistavat kilpailukykymme niin kiinnostavana työnantajana kuin palveluntarjoajana.

Mitä seuraavaksi?

Vastuullisuustyö ei lopu koskaan. Se on jatkuvaa parantamista ja uusien tavoitteiden asettamista sekä ponnistelua niiden saavuttamiseksi. Tärkeää onkin, että myös henkilöstömme on sitoutunut tavoitteisiin ja painopisteidemme konkretisoimiseen mitattaviksi tavoitteiksi.

Haluamme, että jokainen Entopin työntekijä tunnistaa mahdollisuutensa edistää vastuullisuutta ja kestävän kehityksen tavoitteita. Niin ikään haluamme, että vastuullisuus on jatkossa yhä konkreettisemmin ja näkyvämmin osa toimintaamme. Jatkossa tarkastelemme kestävän kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia entistä vahvemmin niin asiakastyössä, liiketoimintastrategiassa kuin arjen toiminnassa.

Olemme kuitenkin ottaneet jo merkittävän askeleen kohti kestävämpiä tuotteita uudella EKO-suunnittelupalvelullamme, joka tuottaa Energiatehokasta, Optimoitua ja Kestävää suunnittelua. Entop tarjoaa ensimmäisenä Suomessa ympäristönäkökulmat huomioivaa mekaniikkasuunnittelua. Entop EKO -mekaniikkasuunnittelupalvelussamme huomioidaan kattavasti mahdollisuudet pienentää suunniteltavan laitteen tai valmistuslinjan ympäristökuormituksia.

Palvelun ydin on laadukas ja kustannustehokas tuote tai ratkaisu. Suunnitteluprosessin aikana käymme asiakkaan kanssa läpi suunniteltavalle tuotteelle asetettavat tavoitteet sekä ratkaisuun liittyvät ympäristönäkökulmat.

Entop EKO -mekaniikkasuunnittelun hyödyt

Palvelumme avulla voimme parantaa ratkaisun käytettävyyttä sekä pienentää muun muassa lopputuotteen:

  • elinkaarikustannuksia
  • materiaalin käyttöä
  • energiankulutusta
  • hiilijalanjälkeä.

Suunnittelutyön tueksi olemme kehittäneet suunnittelutyömme prosesseja ja uusia laskentatyökaluja, joiden avulla ympäristönäkökulmat on helppo huomioida kustannustehokkaasti. Entop EKO -suunnittelu on viisasta mekaniikkasuunnittelua, joka ei nosta suunnittelun kustannuksia.

Kaksi miestä ja nainen työskentelevät yhdessä

Vastuullinen työnantaja 

Pidämme työntekijöistämme aidosti huolta. Entopilla työntekijöilllä on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä työurallaan. Tarjoamme työntekijöillemme kattavat henkilökuntaedut ja meidät tunnetaan hyvästä työilmapiiristä.  

© 2023 Entop Oy