Mekaniikka­­suunnittelu

Mekaniikkasuunnittelu on Entopin ydinosaamista. Tarkalla suunnittelulla ja yksityiskohtaisella dokumentoinnilla varmistamme onnistuneen lopputuloksen.

Tekninen laskenta

Asiantuntijoidemme laaja kokemus eri teollisuudenaloilta antaa arvokasta näkemystä erilaisista haasteista ja niiden ratkaisuista. Tutustu tarkemmin.

Tuotekehitys

Tuotekehityspalvelumme kattavat kehitysprosessin kaikki osa-alueet konseptoinnista tuotteistukseen. Meillä on laaja kokemus eri teollisuuden aloilta.

Koneturvallisuus

Koneturvallisuus-palveluidemme avulla saamme koneiden ja tuotantolinjojen turvallisuustason vastaamaan voimassa olevia vaatimuksia.  

Näin asiakkaamme hyötyvät tuotekehityspalveluistamme

Mies ja nainen katsovat suunnitelmaa tietokoneen näytöltä

Entopin tuotekehityspalvelut kattavat kehitysprosessin kaikki osa-alueet aina konseptoinnista tuotteistukseen. Vuosikymmenten kokemus teollisuuden eri aloilta takaa vahvan ja monialaisen kokemukseen perustuvan asiantuntemuksen tuotekehitykseen.

Kehitysjohtajamme Tuomo Kuusi on useiden vuosien ajan ollut mukana asiakkaidemme tuotekehitysprojekteissa. Häneltä saimme vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin: Miten asiakkaat voivat hyödyntää tuotekehityspalveluita? Kuinka kehitysprojektit etenevät? Millaisia kehitysprojekteja Entop on ollut mukana toteuttamassa?

”Tuotekehityspalveluidemme tavoitteena on tuottaa asiakkaalle toimiva ja kustannustehokas ratkaisu ideaan, muutostarpeeseen tai ongelmaan”, Tuomo kertoo palvelun tavoitteista.

Tuotekehitysprojektit konseptoinnista suunnitteluun

Tuotekehitysprojekteja on hyvin erilaisia. Tavoitteena voi olla uuden tuotteen kehittäminen ideasta toimivaksi tuotteeksi tai olemassa olevan tuotteen parannusta vastaamaan uusia vaatimuksia tai standardeja. 

”Meillä on myös useita asiakkaita, jotka valmistavat uniikkeja tuotteita. Kun jokainen suunniteltava tuote on erilainen, olemassa olevaa teknologiaa joudutaan soveltamaan asiakas- tai projektikohtaisesti. Tällöin tuotekehitystä tapahtuu luontevasti jatkuvana toimenpiteenä”, Tuomo kertoo.

Tuotekehitysprojektit lähtevät liikkeelle aiheen tarkemmasta tutkimisesta, kuten teknologiasta ja taustalla vaikuttavista toiminnallisuuksista. Samalla projektille luodaan raamit annetun budjetin, aikataulun ja tavoitteiden mukaan.

”Mietimme erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja luomme projektille konseptin tai teemme vertailua eri konseptien välillä. Konseptin pohjalta voimme aloittaa esisuunnittelun ja projekti viedään konkreettisemmalle tasolle. Valitsemme käytettäviä materiaaleja ja vaadittavia komponentteja”, Tuomo kertoo tuotekehitysprojektin alkuvaiheista.

”Mikäli asiakkaalla on konsepti jo valmiina, voimme lähteä viemään suunnitelmaa suoraan konkretiaan. Voimme myös luoda toisen vertailukelpoisen konseptin, jossa asiakas saa ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksen ideansa konseptille”, Tuomo tarkentaa.

Konsepti konkretisoituu suunnittelijan työpöydällä, kun tuote saadaan todelliseen mittakaavaan. Suunnitteluvaihe sisältää konseptin jatkokehitystä, vaativaa mekaniikkasuunnittelua, lujuuslaskentaa, simulointia ja virtuaalisten prototyyppien tuotantoa.

”Tässä vaiheessa muun muassa materiaalien määrä tarkentuu ja voimme kriittisesti tarkastella, onko tuotteen suunnitelman mukainen valmistus järkevää ja kustannustehokasta. Aina on olemassa riski, ettei suunnitelma olekaan toteutuskelpoinen. Tarvittaessa haetaan uusia ajatuksia ja ideoidaan vaihtoehtoisia ratkaisumalleja”, Tuomo tarkentaa ja jatkaa:

”Meidän tehtävämme on omalla työllämme varmistaa, että tuote on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti. Lisäksi meidän tulee huomioida tuotteen valmistuksesta ja käytöstä aiheutuva hiilijalanjälki ja luonnollisesti pitää se minimissä.”

Entopin tuotekehityksen palvelut toteutetaan aina vastuullisen suunnittelun periaatteiden mukaisesti. Ammattitaitoisen tuotekehityksen ja suunnittelun avulla asiakkaille saadaan luotua säästöjä niin materiaalikustannuksiin ja aikaan kuin myös pidemmällä aikavälillä tuotteen vaikutuksista ympäristöön.  

Mielenkiintoisia asiakkuuksia eri toimialoilta

Entopin asiantuntijoilla on useiden vuosien kokemus tuotekehityksestä useilta eri teollisuuden aloilta, kuten puunjalostuksesta ja vaneriteollisuudesta, autoteollisuudesta ja akkuteknologiasta sekä logistiikka-alalta.

”Suunnittelijoillamme on todella vahvaa osaamista muun muassa vaneritehtaan koko tuotantoprosessista. Myös hapankorpputehtaan tuotantolinjasto on hyvinkin läpikotaisin tuttua”, Tuomo sanoo.

Entopin suunnittelijoiden kokemus eri toimialoilta näkyy kyvykkyytenä ideoida ja soveltaa hyväksi todettuja toimintamalleja. Kun jokin konstruktio on suunniteltu yhdelle asiakkaalle, voidaan samaa ajatusta usein hyödyntää myös toisissa projekteissa.

”Suunnittelimme hetki sitten lahtelaiselle Salpomecille automaattivarastoon linjaston, joka kuljettaa vaatteita henkareilla. Linjaston läpi kulkee yli 200 000 vaatekappaletta vuorokaudessa ja sen toimintoihin kuuluu niin automaattipesuri kuin automaattinen lajittelu. Se oli kyllä erilainen ja erittäin mielenkiintoinen tuotekehitysprojekti”, Tuomo hymyilee ja muistelee myös aiemmin suunniteltua uunia, jossa teknologia oli olemassa, mutta tuotekehityksen myötä uuni skaalattiin uuteen merkittävästi isompaan kokoon.

Mies ja nainen katsovat suunnitelmaa tietokoneen näytöltä

Tällä hetkellä Entopin suunnittelijat ovat mukana erittäin mielenkiintoisessa tuotekehitysprojektissa, jonka lopputuotetta tullaan hyödyntämään meriin sijoitettavien tuulivoimaloiden tuotannossa.

Omien asiantuntijoiden vaativan mekaniikkasuunnittelun, teknisen laskennan ja analyysiosaamisen lisäksi Entopin laaja yhteistyökumppaniverkosto mahdollistaa kattavan tuotekehityspalvelupaketin tarjoamisen asiakkaille.

”Kumppaneiden avulla voimme tarjota asiakkaillemme myös teollisen muotoilun ja käyttöliittymäsuunnittelun palveluita. Lisäksi omilla suunnittelijoillamme on mahdollisuus toteuttaa erilaisia näyttäviä visualisointeja esimerkiksi yrityksen markkinointimateriaaleihin”, Tuomo kertoo ja summaa tuotekehityspalveluiden näkyvän kokonaisuudessaan Entopin suunnittelutyössä seuraavasti:

”Tuotekehitys on meidän suunnittelijoillamme sellainen sisäänrakennettu tapa työskennellä. Aina kun suunnitellaan, niin viilataan omaa tekemistä ja tehdään parempaa.”

Tyytyväisiä tuotekehityspalveluiden asiakkaita

Anstar Oy on suomalainen perheyritys, joka on erikoistunut betonirakenteiden liitososien sekä liittopalkkien myyntiin ja valmistukseen. Anstar on yksi Entopin tuotekehityspalveluiden asiakkaista.

”Yhteistyö on tuonut kehitysprojektiimme merkittävää lisäarvoa ja olemme saaneet hyödyntää koko Entopin monipuolista osaamista. Entopilla on laaja kokemus eri teollisuuden aloilta ja olemme saaneet arvokasta näkemystä omien tuotteidemme kehitykseen”, kertoo projektipäällikkö Jarmo Vaskelainen.

Tutustu tarkemmin Anstarin asiakastarinaan.

Aloitetaanko
yhteistyö?

Parhaimmillaan insinööritaito on monimutkaisten asioiden yksinkertaistamista ja uusien näkökulmien löytämistä. Kerro meille tavoitteenne ja kerromme, kuinka saavutat ne. 

© 2023 Entop Oy