Mekaniikka­­suunnittelu

Mekaniikkasuunnittelu on Entopin ydinosaamista. Tarkalla suunnittelulla ja yksityiskohtaisella dokumentoinnilla varmistamme onnistuneen lopputuloksen.

Tekninen laskenta

Asiantuntijoidemme laaja kokemus eri teollisuudenaloilta antaa arvokasta näkemystä erilaisista haasteista ja niiden ratkaisuista. Tutustu tarkemmin.

Tuotekehitys

Tuotekehityspalvelumme kattavat kehitysprosessin kaikki osa-alueet konseptoinnista tuotteistukseen. Meillä on laaja kokemus eri teollisuuden aloilta.

Koneturvallisuus

Koneturvallisuus-palveluidemme avulla saamme koneiden ja tuotantolinjojen turvallisuustason vastaamaan voimassa olevia vaatimuksia.  

Entopin ja Econetin yhteistyömalli on vuosien saatossa hioutunut saumattomaksi

Mies ja nainen katsovat suunnitelmaa

Siinä se pyörii – yksi esimerkki Econetin ja Entopin yhteistyöstä. Se on Jyväskylän jätevedenpuhdistamolla sijaitseva esiselkeytin, joka selkeyttää jätevettä niin, että liete laskeutuu altaan pohjalle pois pumpattavaksi ja kirkastunut vesi valuu reunan yli seuraavaan puhdistusvaiheeseen. Selkeyttimen sillan pituus on noin 18 metriä ja sen päällä kulkee huoltotaso, jolta prosessia voidaan tarkkailla ja laitetta huoltaa. Valtava laite siis – kuten Econetin suunnittelemat laitteet usein ovat.

Econet on suomalainen vesialan osaaja, joka suunnittelee ja toteuttaa juoma-, prosessi- ja jäteveden puhdistuksen kokonaistoimitusprojekteja sekä laitteita niin kunnille kuin teollisuuden tarpeisiin. Sen ydinosaamista on prosessien ja kokonaisuuden suunnittelu – siis minkälaisia menetelmiä ja laitteita tarvitaan mihinkin prosessin vaiheeseen, jotta puhdistettu vesi täyttää asiakkaan asettamat laatuvaatimukset.

”Sen sijaan esimerkiksi laitteiden lujuuslaskenta ja siihen perustuva mitoitus ei ole meidän ydinosaamistamme. Siihen käytämme Entopia”, kertoo Econetin toimitusjohtaja Heikki Viitanen.

Entop ja Econet ovat tehneet vuosien ajan yhteistyötä. Ihmiset liikkuvat tarpeen mukaan noin sadan metrin päässä toisistaan Helsingin Malmilla sijaitsevien toimistojen välillä. ”Näemme usein samassa lounasravintolassa ja sovimme asioista lounaan äärellä. Yhteistyö on hioutunut aika luontevaksi”, naurahtaa Viitanen.

Entopilla on hyvin laaja kokemus erilaisista laitteista ja monilta eri toimialoilta, joten saamme heiltä hyviä ideoita omaan suunnitteluumme.

Heikki Viitanen, Econet Oy

Jatkuvaa ja pitkäjänteistä yhteistyötä

Käytännössä käynnissä on lähes koko ajan jokin yhteistyöprojekti.

”Meillä on Entopin kanssa hyvin samansuuntaiset näkemykset muun muassa elinkaariajattelusta. Emme suunnittele investointina välttämättä halvinta, mutta pitkällä aikavälillä elinkaarikustannuksiltaan edullisinta”, Viitanen sanoo. Valveutuneet asiakkaat ymmärtävät tänä päivänä hyvin näiden kahden näkökulman eron ja ovat valmiit satsaamaan parhaaseen hinta/laatusuhteeseen. 

Entop usein myös sparrailee Econetia tuotekehitysprosessien aikana. Viitanen kertoo Entopilla olevan hyvin laaja kokemus erilaisista laitteista ja monilta eri toimialoilta, joten Econet saa heiltä hyviä ideoita omaan suunnitteluunsa.

Suurissa laitteissa materiaalin käytön tehokkuus on keskeistä. Myös prosessien käyttökulut halutaan minimoida, joten muun muassa vedenpuhdistuksessa tarvittavien kemikaalien käytön ja sähkönkulutuksen minimointi ovat aina agendalla, kun uutta tuotetta suunnitellaan.

”Kunnalliselle puolelle suunniteltu selkeytinkoneisto on hyvä esimerkki kohteesta, jossa kehitimme yhteistyössä olemassa olevasta laitteesta uuden version mahdollisimman kevyeksi mutta kestäväksi niin käyttöiältään kuin kulutuksen kestoltaan”, Viitanen kuvailee.

Econetin kanssa yhteystyö on aina ollut luontevaa. Kun näkemykset ja henkilökemiat kohtaavat, kuten Econetin kanssa, hyvän lopputuloksen edellytykset ovat erinomaiset. Yhteistyö on kestänyt jo niin kauan, että järjestelmät, useat laitteet ja niiden versiohistoriat ovat tulleet hyvin tutuiksi, joten työskentely näiden parissa on tehokasta.

Aku Arasola, Entop Oy

Entop tukee toiminnan tehostamisessa

Paitsi Econetin laitesuunnittelussa, Entop auttaa Econetia myös oman toiminnan tehostamisessa.

”Haluamme vastata tarjouspyyntöihin nopeasti ja tehokkaasti, Viitanen toteaa ja kertoo, että Econetille tulevat tarjouspyynnöt vaativat usein paljon työtä, kun jokainen suunnitelma täytyy koota ja laskea erikseen asiakastarpeen mukaisesti.”

Työmäärän pienentämiseksi Econetilla on käytössä tarjouslaskennan automatisointi, jossa hyödynnetään myös Entopin osaamista. ”Kyseessä on yhdistelmä laskentaa ja suunnitteluohjelmiston ominaisuuksien hyödyntämistä, joiden avulla tuotetaan nopeasti mittakuva suunniteltavasta laitteesta ja lasketaan muun muassa sen paino ja hinta”, Viitanen kertoo.

Tarjousprosessia nopeuttamalla ja tehostamalla voidaan säästää merkittävästi työtunteja sekä parantaa Econetin kykyä vastata myös lyhyellä vastausajalla tuleviin tarjouspyyntöihin. Hyvällä suunnitteluyhteistyöllä voidaan siis parantaa paitsi vedenpuhdistuksen ja tuotekehityksen prosesseja, myös myynnin prosesseja. Suunnitteluautomaattien käyttöä tullaan Econetissa laajentamaan useisiin laiteryhmiin.

”Hyvä kumppani on ehdottomasti myös kilpailukykytekijä, Viitanen kiittelee yhteistyötä.

Entopin ja Econetin yhteistyössä suunnittelema selkeytin

© 2023 Entop Oy