Mekaniikka­­suunnittelu

Mekaniikkasuunnittelu on Entopin ydinosaamista. Tarkalla suunnittelulla ja yksityiskohtaisella dokumentoinnilla varmistamme onnistuneen lopputuloksen.

Tekninen laskenta

Asiantuntijoidemme laaja kokemus eri teollisuudenaloilta antaa arvokasta näkemystä erilaisista haasteista ja niiden ratkaisuista. Tutustu tarkemmin.

Tuotekehitys

Tuotekehityspalvelumme kattavat kehitysprosessin kaikki osa-alueet konseptoinnista tuotteistukseen. Meillä on laaja kokemus eri teollisuuden aloilta.

Koneturvallisuus

Koneturvallisuus-palveluidemme avulla saamme koneiden ja tuotantolinjojen turvallisuustason vastaamaan voimassa olevia vaatimuksia.  

Entopin ja Hentecin kumppanuus luo laajan asiantuntijaverkoston

Kaksi miestä ja nainen työskentelevät yhdessä

Hentec Oy Ab on pohjoismainen vuonna 2004 perustettu asiantuntijayritys, joka toimittaa tarjoaa asiakkailleen myös teknisesti optimoituja komponentteja sekä kokonaisratkaisuja kilpailukyvyn kehittämiseen Smart Solutions -konseptin avulla. Entopin suunnitteluosaamista hyödynnetään kattavasti Smart Solutions -konseptin asiakasprojekteissa.

Hentecin luoma Smart Solutions -konsepti on kehittynyt kymmenen vuoden ajan. Viimeisen kolmen vuoden aikana kehitystyötä on tehty aktiivisesti. Nyt prosessi on tarkkaan kuvattu ja se on helppo esittää asiakkaille ymmärrettävässä ja myyvässä paketissa.  

”Kehitystyön tuloksena Smart Solutions -konsepti on helposti skaalattavissa isommille ja myös kansainvälisille markkinoille”, kertoo Hentecin hallituksen puheenjohtaja Pentti Virtanen.

Hentecin Smart Solutions -projekteissa Virtanen toimii projektien koordinaattorina kumppaniverkoston ja asiakkaan välillä.  Hän tuo projekteihin vahvaa osaamista yli 30 vuoden kokemuksella konepaja- ja teknologiateollisuuden kansainvälisistä johtotehtävistä. Virtanen vastaa Smart Solutionsin tuotekehityksestä ja myynnistä yhdessä Hentecin perustajan Ulf Hagan kanssa.

”Hentec Smart Solutions konseptin avulla tuomme asiakkaidemme käyttöön kattavan asiantuntijaverkoston. Meidän tehtävämme on ymmärtää asiakkaan todelliset tarpeet ja tarjota niihin teknisesti optimoituja ratkaisuja”, kertoo Haga.

Entop tuo projekteihin oman ydinosaamisensa muun muassa mekaniikkasuunnittelussa ja teknisessä laskennassa.

Sama arvomaailma on luotettavan kumppanuuden perusta

Hentecin kartoittaessa kumppanivaihtoehtoja Smart Solutions asiakasprojekteihin Entopin aktiivinen ote sekä kyky kuunnella asiakkaan tarpeita tekivät vaikutuksen.

”Meidän tärkein tehtävämme on selvittää asiakkaidemme todelliset tarpeet kuuntelemalla asiakasta. Entopilla toimitaan täysin samalla tavalla. Kuunnellaan ja tarjotaan ratkaisut täsmällisesti asiakkaan tarpeen mukaan”, sanoo Virtanen.

Kumppanuuden yhteisenä tavoitteena on loppuasiakkaan kilpailukyvyn kasvattaminen. Yhdenmukaiset arvot ja toimintamallit mahdollistavat onnistuneet projektit, joihin jokainen tuo oman asiantuntemuksensa ja osaamisensa.

Entop ja sen asiantuntija ovat olleet Hagalle tuttuja toimijoita aina Hentecin perustamisvuosilta asti.

Vaikka yhteisiä projekteja on aiemmin ollut vähemmän, niin luottamusta on ollut runsaasti. Ajatusmaailmamme ovat kohdanneet ja meidän välillämme on aina synkannut hyvin.

Ulf Haga, Hentec Oy Ab

Asiantuntevaa suunnittelua ja ymmärrys toimialasta

Smart Solutions -projekteissa kartoitetaan asiakkaiden tekniset, toiminalliset ja kaupalliset tarpeet. Tarjottavien ratkaisujen halutaan tukevan myös asiakasyrityksen liiketoiminnan strategiaa.  

”Meille on tärkeää, että myös suunnittelupöydällä kokonaisuus on hallussa ja ymmärretään mitä ollaan piirtämässä ja miksi. Tällaista asiantuntevaa suunnittelua Entop on meille tarjonnutkin”, sanoo Virtanen.

Entop on luonut tuotekehityksen alkuvaiheessa konseptit, jotka täyttävät loppuasiakkaan vaatimukset. Konseptien toimivuus on vielä varmistettu teknisillä analyyseillä.

”Valitun konseptin osalta on saatettu tuotekehitys loppuun asti mekaanisen suunnittelun osalta ja ratkaisun toimivuus todennettu erilaisilla analyyseillä. Olemme myös aktiivisesti mukana komponenttivalinnoissa, kustannusten arvioinnissa sekä prototyypin rakennusvaiheessa”, kertoo Entopin suunnittelutiimin vastaava Tuomo Kuusi.

Entop tarjoaa asiakkailleen parhaita mahdollisia asiantuntijapalveluita, jotka auttavat kehittämään asiakasyritysten liiketoimintaa kestävästi ja vastuullisesti.

Smart Solutions -projekteihin Entop tuo osaamistaan muun muassa näissä palveluissa:

  • mekaniikkasuunnittelu, esim. esisuunnittelu ja detaljisuunnittelu,
  • tekninen laskenta, esim. FEM-laskenta, lujuuslaskenta ja analysoinnit, animaatiot ja tuotekehitys.

Entopin suunnitteluautomaatin tarjoamia ratkaisuja tullaan hyödyntämään tulevissa yhteistyöprojekteissa.

Mies tekee töitä tietokoneella

Kohti strategista kumppanuutta

Yhdessä toteutetut Smart Solutions projektit ovat osoittaneet avoimesti toimivan kumppaniverkoston monipuoliset mahdollisuudet. Molemmissa yrityksissä nähdään kumppanuuden myös syvenevän kohti strategista kumppanuutta.

Entopilla kumppanuus Hentecin kanssa nähdään tärkeänä ja hedelmällisenä. Tavoitteena on syventää yhteistyötä uusien asiakasprojektien myötä kevään 2023 aikana.

”Yhdessä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä parempia ja kokonaisvaltaisempia ratkaisuja ja palvelukokonaisuuksia, joita kumpikaan meistä ei pystyisi omin voimin toteuttamaan. Meillä on syvä luottamussuhde niin yritysten kuin ihmisten välillä. Vahva luottamus tarjoaa pohjan, jonka päälle on helppo yhteisvoimin rakentaa uusia konsepteja”, sanoo Entopin toimitusjohtaja Kimmo Määttänen.

”Yhdessä rakennamme laajan asiantuntijaverkoston, jonka osaamista voimme asiakkaillemme tarjota – puolin ja toisin”, kiteyttää Haga.

© 2023 Entop Oy