ENTOP safetyn avulla saadaan koneiden ja tuotantolinjojen turvallisuustaso vastaamaan voimassaolevia vaatimuksia. Kartoitamme asiakkaan kanssa koneiden ja tuotantolinjojen turvallisuustasot. Tämän jälkeen laadimme riskiarvioinnit, suunnitelmat ja ehdotukset, joilla kohde saadaan vastaamaan voimassa olevia SFS-standardeja.
Toteutamme suunnitelmat ja olemme mukana asennusvalvonnassa sekä käyttöönotoissa. Ohjeistamme ja annamme tarvittaessa koulutusta uusittuun turvajärjestelmään.

”Entopin kanssa on tehty koko tehtaan laajuinen turvallisuusjärjestelmien asennus. Uudessa järjestelmässä tehtaan laitteet saadaan tarvittaessa täysin energiattomiksi, mikä vaati muutoksia myös paineilmajärjestelmiin. On tärkeää, että meillä on Entopin kaltainen taho, jonka puoleen tarvittaessa kääntyä.”

Tapio Kontkanen, kehitysinsinööri, Pilkington Automotive Finland Oy